Geoloog Peter van der Gaag vindt het nog steeds opmerkelijk dat in het eindrapport geothermie (juli 2018)- door Lysias Advies B.V  in opdracht van de gemeente Groningen – alle kritiek van hem en anderen uit het rapport zijn gelaten.

Naast pogingen om de gemeenteraad in Groningen te bedienen van andere inzichten door Geoloog Van der Gaag en de professoren Manuel Sintubin (Universiteit Leuven)en Rien Herber (Universiteit Groningen), bleef deze echter voet bij stuk houden en afgaan op wat werd geschetst door het College van B & W.
Geoloog van der Gaag vroeg zich destijds af of het niet verstandiger was om het geothermieproject niet op de rand van het aardgaswinningsveld te realiseren en ook de beide professoren waarschuwden voor de eventuele gevolgen van een dergelijk riskant project op de rand van het gaswinningsveld.

Het project werd uiteindelijk afgeblazen door Staatstoezicht op de mijnen (SodM). Ondanks het miljoenenverlies (6 miljoen belastinggeld) voor de gemeenschap, zit Wethouder Mattias Gijsbertsen nog steeds in het College van B & W in Groningen. Het is daarnaast helemaal verwonderlijk dat Gijsbertsen en de rest van de Groningse gemeenteraad bijvoorbeeld Van der Gaag nooit hebben gevraagd waar hij dan wel mogelijkheden ziet in Groningen. Juist omdat hij aangegeven heeft dat die er wel degelijk zijn.

Peter van der Gaag: “Wat mij opvalt is het feit dat de wethouder er nog steeds zit. Daardoor is mij duidelijk geworden dat er nooit ergens over na is gedacht en dat de betrokkenen feest hebben gevierd met ons geld. TNO en andere onderzoeksbureau schrijven altijd wat de opdrachtgever wil horen.”

Ook voormalig directeur van SodM, Jan de Jong, geeft in een e-mail ( 2007 – bij mij aanwezig) aan dat hij het goed vindt dat Groningen gewaarschuwd wordt voor mogelijke consequenties van geothermie.

Lees hier meer over het dossier geologie in de gemeente Groningen.

Advertentie