Als je niet verder nadenkt dan je neus lang is of alleen maar titels en inleidingen leest, zou je de foto van Bruce Willis kunnen aanmerken als racistisch. Lees dus voor de verandering eens verder, en probeer vooral de context te begrijpen voor dat je op voorhand al de racismekaart trekt.

Wat gebeurd er in godsnaam in onze grootsteden? Als het doel van de demonstraties van Black Lives Matter is om racisme verder te doen afnemen, slaan ze de plank toch behoorlijk mis. Dit soort demonstraties met de bijhorende excessen als roven, plunderen en vernielen zorgen alleen maar voor nog meer polarisatie in onze samenleving. De dood van George Floyd in Minneapolis, die overigens onterecht was, heeft gezorgd voor nog meer doden. Dat is toch de omgekeerde wereld? Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Wordt hier in de lijn van de Black Panthers gedacht? De oprichters ervan, Huey P. Newton en Bobby Seale, hadden de indruk dat na de moord op Malcolm X de oplossing lag in gewapend geweld. Is dat waar we naar toe gaan? Willen we dit?

(screenshot Youtube)

Dialoog
Bruce Willis speelde in de film ‘Die Hard With a Vengeance’ de politieagent John McClane. In een scene van de film staat hij, in opdracht van een terrorist genaamd Simon, naakt met alleen een bord om zich heen in Haarlem, waar voornamelijk donkere mensen wonen. Op het bord staan de woorden: ‘I hate niggers’. We konden er toen allemaal vreselijk om lachen. Het toppunt van zelfdestructie. Dit is die bewuste scene.

Waarom heeft de maker van de film ervoor gekozen deze woorden op het bord om zijn nek te plaatsen kun je je afvragen? Beter nog is om af te vragen waarom de maker het niet heeft laten escaleren en heeft gekozen voor de dialoog. Wat op het eerste oog racisme lijkt, hoeft niet altijd racisme te zijn.

Stip aan de horizon
Vanaf het moment dat er wordt gekozen of het wordt geaccepteerd om te demonstreren inclusief de rellen, zijn we één station te ver. Namelijk het punt waarop we met elkaar in gesprek zouden kunnen gaan. Wanneer zijn we eigenlijk gestopt om met elkaar te praten? Wanneer zijn we gestopt om onszelf een spiegel voor te houden (zelfreflectie)? Wanneer begint het zelf helend vermogen van de samenleving? Op het moment dat alle etnische groeperingen hun verantwoordelijkheid nemen, niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun omgeving, dan pas zal een samenleving kunnen floreren en streven naar harmonie. Maar zoals het er nu uitziet in de wereld, is dat slechts een stip aan de horizon.

Als je je om etnische- of geloofsovertuiging niet wil aanpassen aan de regels van een land en je je er tegen verzet, zal er altijd discriminatie zijn. En denk niet dat ik de boel bagatelliseer. In deze wereld is niet iedereen gelijk en niet iedereen krijgt dezelfde kansen. In Nederland valt het nog erg mee, in vergelijking tot andere landen. Toch is er racisme op het gebied van leeftijd, seksuele geaardheid, etniciteit, huidskleur en beperking. En ook lijkt het of de tenen van mensen steeds langer worden en het onmogelijk wordt om en niet op te gaan staan.

Nestbevuiling
Ik schreef in 2014 een stuk voor The Post Online, toen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland Wilders aan het kruis wilde nagelen voor bepaalde uitspraken. “Doordat de Marokkaanse gemeenschap geen zelfhelend vermogen heeft kunnen we dus spreken van nestbevuiling. Alles is getolereerd en vervelend gedrag wordt de norm omdat het toegelaten wordt. En zolang die gemeenschap die vicieuze cirkel niet wil doorbreken, zal ditzelfde probleem zich ook blijven manifesteren binnen onze samenleving. Dat Marokkaanse ouders weigeren hun kinderen in toom te houden of op te voeden en dat Marokkaanse families door dik en dun achter hun ‘vervelende’ familieleden blijven staan is als dweilen met de kraan open.”

Zelfreflectie
We leven in een samenleving waar ‘ik’ voorop staat en ‘wij’ verboden is. Dit onder de invloed van het liberalisme en het kapitalisme. Denk je nu echt dat racisme in dit tijdperk ophoudt te bestaan omdat je met duizenden de straat opgaat, de regels negeert en de boel vernield? Denk a.u.b. eerst eens na en kies een andere manier om je doelen te verwezenlijken. Niet voor niets: verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Ik hoop dat we met z’n allen ook zo massaal de straat op gaan als er weer een homokoppel wordt gediscrimineerd of als antisemitisme weer aan de orde is. Niet alleen in Nederland, maar overal op de wereld. Hoe meer je afwijkt van de dialoog, des te meer stel je je defensief op met als resultaat negativisme, geweld, roven en vernielingen. Wat heb je dan bereikt?